De historiek van Osteopathie

HistoriekDe Naam

Osteopathie is een samenvoeging van de twee Griekse woorden 'osteon' en 'pathos'. 'Osteon' betekent weefsel. De meest compacte vorm van weefsel is 'os', wat bot betekent.

'Pathos' betekent letsel/ziekte/aandoening. Dus in de osteopathie gaat het om het opsporen van deweefsels wiens beweeglijkeid aangedaan is.

Het Ontstaan

De osteopathie vindt zijn oorsprong in de vorige eeuw en is ontwikkeld door de Amerikaanse arts Andrew T. Still (1828-1917). Als arts combineerde hij zijn medische kennis met zijn eigen, nieuwe inzichten. Zo kwam hij tot het inzicht dat alle lichaamsweefsels een zekere mate van beweging behoren te vertonen en dat verlies van deze beweeglijkheid een nadelige invloed heeft op de gezondheid. Hij ontwikkelde een manier om met zijn handen weefsels met verminderde beweeglijkheid in het lichaam te kunnen opsporen. Met speciale handelingen herstelde hij de beweeglijkheid, om zo een genezende effect op het lichaam uit te oefenen.

Deze behandelwijze was toen al en is nu nog steeds revolutionair omdat het lichaam wordt aangezet tot zelfgenezing op ogenschijnlijk eenvoudige en subtiele wijze.

Een uitspraak van Still in dit verband is: "Daar, waar de weefsels goed beweeglijk zijn, krijgen klachten geen kans"

In 1891 stichtte Still in Kirksville 'The American School of Osteopathie'. Dit was het startsein voor een verdere uitwerking en ontwikkeling van de osteopathie. De laatste decennia raakt osteopathie ook in Europa steeds meer bekend.

De osteopathische denkwijze is holistisch, d.w.z. er wordt geen ziekte behandeld, maar de mens met al zijn bewegingsbeperkingen.

In de Verenigde Staten en Engeland is osteopathie inmiddels een erkende vorm van gezondheidszorg geworden. In Engeland was de inmiddels overleden Prinses Diana beschermvrouw van de osteopaten. Via Engeland en Frankrijk is de osteopathie in Europa bekend geworden. In Europa gaat men osteopathie steeds meer erkennen.

 

 

Copyright (c) Osteogeert. Alle rechten voorbehouden.